Δήλωση Εχεμύθειας - Όροι Επεξεργασίας

 

 

Οι δεσμεύσεις μας:

Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από την Care Direct, ως υπεύθυνο ή εκτελών επεξεργασία, η δήλωση αυτή εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιόν θα τις μοιραστούμε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα τις μοιραστούμε και ποια στάδια θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία. Η Care Direct θα επεξεργάζεται πληροφορίες που λαμβάνει μέσα από προωθητικές ενέργειες και η χρήση τους, έχει πάρει την συγκατάθεση σας, ώστε να επικοινωνεί μαζί σας, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά και ταχυδρομικά με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών (Πελατών & Προμηθευτών) βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.  :

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, π.χ.:

·         προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης,

·         στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

·         έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς,

·         άλλες  πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή διαφορετικά.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς, π.χ.:

·         πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, π.χ. λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας,

·         αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών.

Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

·         είναι απαραίτητο  να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης  μαζί σας,

·         είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,

·         να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,

·         έρευνα σκοπού και επίλυση παραπόνων σας,

·         εφαρμογή βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών, 

·         αναλύσεις δεδομένων για την κατανόηση συνθήκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να σας παρέχουμε τις βέλτιστες προτάσεις και υπηρεσίες,

 

Συμμόρφωση με τους νόμους και υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας συμμόρφωσης, για να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους και κανονισμούς και για να τις μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές, στις οποίες υπόκειται οι εταιρεία. Θα πράττουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο επί τη βάση ότι είναι απαραίτητο να συμμορφωνόμαστε με έννομη υποχρέωση.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε xώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για τη διαβίβαση δεδομένων προς τη χώρα αυτή έχει εκδοθεί ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με την επάρκεια προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ–ΗΠΑ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0131&language=EL&ring=B8-2017-0235

 

 

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη επί του πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας στο dp@caredirect.com

 

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για έρευνα αγοράς και για την αποτύπωση τάσεων. Εταιρίες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στην έρευνα. Δε θα σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην έρευνα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επικοινωνίας την οποία μας έχετε ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε στην έρευνα αγοράς θα μας αναφέρονται ανώνυμα, εκτός κι αν μας παρέχετε την άδεια να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας.

 

 Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

·         το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουμε σχετικά με εσάς και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις  πληροφορίες σας,

·         το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, το οποίο μπορείτε να πράξετε ανά πάσα στιγμή,

·         το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει, σε ηλεκτρονική μορφή και/ή να ζητήσετε να τις διαβιβάζουμε σε τρίτο μέρος,

·         το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τις πληροφορίες σας εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς,

·         το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας, εάν δικαιούμαστε ή απαιτείται να τις διατηρήσουμε,

·         το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις, και να ζητήσετε να περιορίσουμε, την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τις πληροφορίες,

·         το δικαίωμα υποβολής παραπόνου  προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκεπτόμενοι  την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου διαμένετε ή εργάζεστε.

·          

Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας έως και την ανάκλησή της ή άλλων νομίμων πράξεων επεξεργασίας

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία (τηλ: +302109287700, φαξ: +302109287333, e-mail: dp@caredirect.com).

 

Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την συγκατάθεση σας για τον προαναφερόμενο σκοπό μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ή εναντιωθείτε στην επεξεργασία.
 

Έχετε κάποια απορία;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: 302109287700

Ή στο: dp@caredirect.com

espa